Nieuwe leden/donateurs

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij Gemeentebelangen. Hoe meer leden de partij telt, hoe beter belangenbehartiging kan gebeuren. Met uw lidmaatschap en/of donatie ondersteunt u het gedachtegoed dat Gemeentebelangen = Burgerbelangen uitdraagt. Hieronder brengen wij in het kader de hoofdlijnen graag onder uw aandacht.

Spreken deze uitgangspunten u ook aan? Of kent u ook mensen in uw woonomgeving die wellicht interesse zouden hebben voor een lidmaatschap en/of donatie?

Het bestuurssecretariaat/fractiesecretariaat van Gemeentebelangen is graag bereid eventuele verdere informatie te verschaffen.

  • Optimale openheid van bestuur!
  • Geen achterkamertjes!
  • Besloten vergaderen: duidelijk motieven waarom!
  • Optimale duidelijkheid naar burgers!
  • Optimale betrokkenheid bij kwesties die burgers raken!
  • Tegen politieke arrogante machtsspelletjes!
  • Tegen slaafs en selectief naleven landelijke partij


Programma’s!

  • Spreek niet óver de burgers, maar mét de burgers!
  • Verkleinen afstand tussen gemeentebestuur en burgers!
  • Gemeentebelangen = Burgerbelangen!


Lid worden kan voor 13 euro per jaar. Donateur worden kan voor minimaal 10 auro per jaar.

Lid en donateur worden? Kan ook!

Via de knop 'Lid/donateur worden?', komt u bij het aanmeldformulier.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 945 881 894 van de SNS Bank, ten name van Vereniging Gemeentebelangen te Rheden.

Het bestuur en de fractie danken u voor uw bijdrage.