Fractie

Waar houden de Raadsleden, Raadsvolgers en actieve leden zich mee bezig:

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Ambtelijke organisatie
 • Financiën en belastingen
 • Veiligheid en Openbare Orde
 • Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN)
 • EurRegio
 • Cultuur
 • Gezondheidszorg
 • Inkomensondersteuning
 • Maatschappelijk welzijn
 • Onderwijs
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Werkgelegenheid en economie
 • Monumenten
 • Verkeer (infrastructuur) en openbare werken
 • Milieu
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Kleine kernen
 • Project eindeloze Veluwe
 • ISV- project
 • Posbank(gebied)
 • Project rondweg Laag Soeren
 • Project Hart van Dieren
 • Havikerwaard/project Havikerpoort
 • Wijkschouw/onderhoud wijken en dorpen