Hoe veilig is de IJssellijn?

Zoals beloofd in “Wonen langs het spoor” van november 2014 hebben we geprobeerd de status van de voorgenomen rampenoefening in de gemeente Rheden te achterhalen. En met resultaat. De oefening is gehouden met behulp van een in de computer geanimeerde (en daardoor meerdere malen bruikbaar) omgeving. Het verloop van de ramp is vastgelegd op film en getoond aan de Rhedense gemeenteraad.

De gekozen locatie was station Dieren in overleg met de gemeenteraad en vanwege de herkenbaarheid. Een botsing met een vrachtwagen veroorzaakte een wagonbrand die vervolgens oversloeg naar wagons met giftige chemicaliën waardoor er een zeer giftige (blauwzuur)gaswolk ontstond. Een echte ramp met ook evacuatieproblematiek. De Rhedense gemeenteraad, zich nu volledig bewust van mogelijke gevolgen, spreekt zich uit tegen het vervoer van gevaarlijke stoffen door haar dorpskernen. Het College spreekt de intentie uit om met andere gemeenten langs het spoor contact op te nemen om mogelijk gezamenlijk actie te ondernemen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen in soort en hoeveelheid wordt geregeld in de wet Basisnet. Deze wordt begin april vastgesteld. Haast lijkt geboden.